2 టాటా వర్తకులకడలూరు

 

2 టాటా వర్తకులకడలూరు

  
Schakralaya Motors

69, Imperial Road, Nainar Mandapam, Murungapakkam, Sri Ganapathy Textiles & Garments, Cuddalore, Tamil Nadu 607002, కడలూరు, తమిళ-నాడు 607002

V S T Motors

Nellikuppam Main Road, Kondur Post, Government Industrial Training Institute, Cuddalore, Tamil Nadu 607002, కడలూరు, తమిళ-నాడు 607002