3 టాటా వర్తకులకర్నాల్

 

3 టాటా వర్తకులకర్నాల్

  
Malwa Automobiles

Nh-119/4 Km Stone,gt Road, Karnal, Haryana 132001, కర్నాల్, హర్యానా 132001

Metro Motors

Gt Road, 112/60 Km Milestone, Indian Oil Petrol Pump, Karnal, Haryana 132037, కర్నాల్, హర్యానా 132037

Malwa Automobiles

N.h.1,g.t. Road, Sector 39, 119/4 K.m Stone, Karnal, Haryana 132001, కర్నాల్, హర్యానా 132001