1 టాటా వర్తకులకర్నాల్

 

1 టాటా వర్తకులకర్నాల్

  
Metro Motors

Gt Road, 112/60 Km Milestone, Indian Oil Petrol Pump, Karnal, Haryana 132037, కర్నాల్, హర్యానా 132037