2 టాటా వర్తకులపాట్నా

 

2 టాటా వర్తకులపాట్నా

  
Guinea Motors

West Boring Canal Road, Anand Vihar, Kidwaipur Postal Colony, Patna, Bihar 800013, పాట్నా, బీహార్ 800013

Shankar Motors

C1, Patliputra Industrial Area, Behind B&m Mall Near Big Bazar, Patna, Bihar 800013, పాట్నా, బీహార్ 800013