5 మారుతి వర్తకులవాపి

 

5 మారుతి వర్తకులవాపి

  
Kataria Automobiles

C-29 N.h. No. 8, Gidc, Valsadi Zampa, Killa-pardi, Vapi, Gujarat 396195, వాపి, గుజరాత్ 396195

Kataria Automobiles

1st Floor Lillyy’s Shoppee, Tithal Road, Valsad , Opp. Navyug Store, Vapi, Gujarat 396001, వాపి, గుజరాత్ 396001

N/A
9227832700
Kataria Automobiles

Block No: A , Lad Complex , Plot No : 239, Station Road Gidc, Umergaon, Nr Gol Canteen, Vapi, Gujarat 396191, వాపి, గుజరాత్ 396191

N/A
7698814679
Kataria Automobiles

Asura Circle Vansda Road, Dharampur, Opp Jalaram Hotel, Vapi, Gujarat 380054, వాపి, గుజరాత్ 380054

N/A
7698810509
Kataria Automobiles Nexa Gunjan

CM 8/15, Nexa Vapi, Cr Chambers Nh 8, Gidc, Vapi, Gujarat 396195, వాపి, గుజరాత్ 396195