4 మహీంద్రా వర్తకులపాట్నా

 

4 మహీంద్రా వర్తకులపాట్నా

  
Sonali Autos

Dangi Complex, Nh-30,new Bye Pass Road, Anishabad, Near Dangi Complex, Patna, Bihar 800002, పాట్నా, బీహార్ 800002

Kiran Automobiles

Patna Bye Pass Road,n.h.30, Kamaldah Path, Near Star Gold Battery, Patna, Bihar 800008, పాట్నా, బీహార్ 800008

HAV Mahindra

Plot 1/4, Boring Patliputra Road, PATLIPUTRA INDU. AREA, Near P& M Mall, Patna, Bihar 800013, పాట్నా, బీహార్ 800013

Kiran Automobiles Pvt Ltd

Nayatola Kumhrar Main Road, Near Kumhrar Park, Opposite Apurva Petro Sales, Patna, Bihar 800020, పాట్నా, బీహార్ 800020

N/A
9308611222