2 ఫోర్డ్ వర్తకులకాన్పూర్

 

2 ఫోర్డ్ వర్తకులకాన్పూర్

  
Sumpun Ford

6/24A, Parvati Bagla Road, Civil Lines, Near Rave3, Kanpur, Uttar Pradesh 208001, కాన్పూర్, ఉత్తర-ప్రదేశ్ 208001

Swarn Ford

No. 109/362, G T Road, Jareeb Chowki, Near Gurudwara Bhai Banno Saheb, Kanpur, Uttar Pradesh 208012, కాన్పూర్, ఉత్తర-ప్రదేశ్ 208012