2 ఫోర్డ్ వర్తకులసేలం

 

2 ఫోర్డ్ వర్తకులసేలం

  
Rockcity Ford

39/1a, Bangalore Bye-pass, Kondalampatty, Susi Premium Automobiles, Salem, Tamil Nadu 636002, సేలం, తమిళ-నాడు 636002

Sri Golden Ford

Meyyanur Road, Door No. 11, Salem, Tamil Nadu 636004, సేలం, తమిళ-నాడు 636004