1 ఫోర్డ్ వర్తకులషోలాపూర్

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులషోలాపూర్

  
Solapur Ford

Gate No.55, Solapur Hyderabad Highway, Mulegaon Tanda, Opp Janta Petrol Pump, Solapur, Maharashtra 413006, షోలాపూర్, మహారాష్ట్ర 413006