2 ఫోర్డ్ వర్తకులత్రిసూర్

 

2 ఫోర్డ్ వర్తకులత్రిసూర్

  
Kairali Ford

Guruvayur Road (trichur Kunnamkulam Road), Puzhakal,ayyanthole, Geeyam Motors, Thrissur, Kerala 680003, త్రిసూర్, కేరళ 680003

Mcp Ford

XVII / 523 A, NH - 47, Marathakkara, Near Puzhamballam Road, Thrissur, Kerala 680306, త్రిసూర్, కేరళ 680306