1 ఫోర్డ్ వర్తకులహుబ్లి

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులహుబ్లి

  
Metro Ford

Servay no 24/2, P B Road, Navanagar, Beside Navanagar Petrol Pump,opp. Cancer Hospital, Hubli, Karnataka 580020, హుబ్లి, కర్ణాటక 580020