1 ఫోర్డ్ వర్తకులగుల్బర్గా

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులగుల్బర్గా

  
Bharat Ford

218, Humnabad Road, National Highway 218 Kapnoor, Gulbarga, Karnataka 585104, గుల్బర్గా, కర్ణాటక 585104