1 ఫోర్డ్ వర్తకులకురుక్షేత్ర

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులకురుక్షేత్ర

  
Pearl Ford

G T Road, National Highway 1, V.p.o. Umri, Near Umri Chowk, Kurukshetra, Haryana 131136, కురుక్షేత్ర, హర్యానా 131136