2 ఫోర్డ్ వర్తకులవడోదర

 

2 ఫోర్డ్ వర్తకులవడోదర

  
Cargo Ford

No. 2, Munj Mahunda Road, Sahajanand Co-op Industrial Estate,akota, Near Shivaji Circle, Vadodara, Gujarat 390020, వడోదర, గుజరాత్ 390020

SP Ford

Nr.Kiran Motors, Chhani Jakat Naka, Plot No-1-2-3, Chhani Navayard Road, Vadodara, Gujarat 390002, వడోదర, గుజరాత్ 390002