1 ఫోర్డ్ వర్తకులతేజ్పూర్

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులతేజ్పూర్

  
Chand Ford

Vill-Gotlong ,PO-Kaliabhomora Dist-Sonitpur, Near All India Radio Center, Tezpur, Assam 784001, తేజ్పూర్, అస్సాం 784001