4 చెవ్రోలెట్ వర్తకులపూణే

 

4 చెవ్రోలెట్ వర్తకులపూణే

  
Platinum Chevrolet (Gutkewadi)

Sr No 45/1/B/A, Shankarseth Road, Gultekadi, Near Kumar Pacific Mall, Pune, Maharashtra 411005, పూణే, మహారాష్ట్ర 411005

Platinum Chevrolet (Kalewadi)

Survey No 5/4, Kalewadi Main Road, Nakhate Nagar,thergaon, Opp Kunal Hotel, Pune, Maharashtra 411033, పూణే, మహారాష్ట్ర 411033

Ocean Chevrolet

Sr. No.- 130 Audumber, Warje, Near Vardhman Petrol Pump, Nh - 4, Pune, Maharashtra 411052, పూణే, మహారాష్ట్ర 411052

Pethkar Motors Private Limited

Sr. No - 320, Hissa No - 1/A, Bavdhan Budruk, Opp. Chellaram Diebetes Centre, Pune, Maharashtra 411021, పూణే, మహారాష్ట్ర 411021